Chủ nhật, 07/03/2021, 16:20[GMT+7]

Thái Thụy: Sản lượng thủy sản ước đạt 25.300 tấn

Thứ 5, 09/07/2020 | 17:49:48
529 lượt xem
6 tháng đầu năm, hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản trên địa bàn huyện Thái Thụy phát triển ổn định.

Ngư dân ven biển huyện Thái Thụy chuẩn bị ngư cụ ra khơi.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 4.331ha; sản lượng ước đạt 25.300 tấn. Toàn huyện đã cấp 7.000kg hóa chất clorin cho người dân cải tạo, xử lý ao đầm, bảo vệ môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thủy sản và xử lý kịp thời dịch bệnh đốm trắng trên tôm nước lợ. Hoạt động khai thác thủy hải sản phát triển mạnh theo hướng khai thác xa bờ gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và an ninh trên biển, từng bước thay thế các tàu có công suất nhỏ dưới 90CV bằng các tàu có công suất lớn trên 500CV. Các địa phương cũng tăng cường chỉ đạo ngư dân cải hoán tàu cá, thực hiện nghiêm túc cơ chế hỗ trợ ngư dân đóng mới và cải hoán tàu theo Nghị định số 67 và Nghị định số 89 của Chính phủ; đồng thời tuyên truyền các chủ tàu cá chấp hành nghiêm quy định của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Thanh Huyền