Thứ 7, 27/02/2021, 04:36[GMT+7]

Cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa

Thứ 3, 21/07/2020 | 10:42:56
536 lượt xem
Đến thời điểm này, toàn huyện Kiến Xương đã cơ bản hoàn thành gieo cấy gần 11.300 ha lúa mùa.

Hầu hết các xã, thị trấn đều đưa máy cấy vào đồng ruộng đề đẩy nhanh tiến độ vụ mùa.

Để lúa mùa sinh trưởng và phát triển tốt, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện yêu cầu cac HTX  dịch vụ nông nghiệp giữ mực nước nông để hạn chế cỏ dại và kích thích lúa đẻ nhánh. Khẩn trương tiến hành tỉa dặm, sử dụng các loại phân NPK chuyên thúc chăm bón sớm theo yêu cầu từng giống, từng chân ruộng để luá đẻ nhánh tập trung. Tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh gây hại và có biện pháp phòng trừ phù hợp. Các HTX hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nếu phát hiện cây lúa có biểu hiện thấp cây, đẻ nhiều nhánh bất thường... thì nhổ bỏ, tiêu hủy, phun trừ rầy toàn bộ diện tích và thông báo với HTX; tiếp tục diệt chuột, ốc bươu vàng bằng các biện pháp: thủ công, sử dụng thuốc sinh học, thu gom, diệt trứng ốc bưu vàng trên bờ cỏ, mương máng...

Thu Thủy