Chủ nhật, 18/04/2021, 18:05[GMT+7]

Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 97.566 tấn

Thứ 6, 21/08/2020 | 18:33:43
1,949 lượt xem
Từ đầu năm đến nay, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định và đạt kết quả tích cực.

Người nuôi trồng thủy sản luôn tập trung chăm sóc, bảo vệ các đối tượng nuôi và tiến hành thu hoạch khi đạt kích cỡ thương phẩm.

Các hộ nuôi trồng thủy sản luôn tập trung chăm sóc, bảo vệ các đối tượng nuôi và tiến hành thu hoạch khi đạt kích cỡ thương phẩm. Tính đến ngày 20/8, tổng sản lượng thu hoạch từ lĩnh vực nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 97.566 tấn, trong đó: nước mặn 67.090 tấn; nước lợ 5.769 tấn; nước ngọt 24.707 tấn. Bên cạnh đó, hoạt động nuôi trồng thủy sản bằng lồng, bè trên sông cũng phát triển ổn định với các đối tượng nuôi chủ yếu như cá lăng, cá diêu hồng cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện toàn tỉnh duy trì 611 lồng nuôi cá với tổng thể tích gần 65.988m3.

Thanh Huyền