Thứ 6, 07/05/2021, 13:31[GMT+7]

Phấn đấu có trên 15 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên

Thứ 7, 17/04/2021 | 20:44:35
671 lượt xem
Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), năm 2021, các địa phương trong tỉnh tiếp tục thống kê, rà soát, đề xuất đưa vào danh mục các sản phẩm có tiềm năng thế mạnh; triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ cũng như đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Cói Tây An - sản phẩm OCOP được công nhận 4 sao năm 2020.

Theo đó, mục tiêu năm 2021, khảo sát, đánh giá, tư vấn, hướng dẫn cho 39 chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP; phấn đấu toàn tỉnh có trên 15 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP đạt hàng 3 sao trở lên. Hỗ trợ tư vấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho các cơ sở sản xuất tham gia chương trình OCOP. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông, các trang thương mại trực tuyến, hội chợ…

Để đạt được mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các huyện, thành phố; tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm từ các mô hình trong và ngoài tỉnh để vận dụng cho phù hợp với điều kiện sản xuất.

Ngân Huyền