Chủ nhật, 18/04/2021, 18:35[GMT+7]

Ngành Ngân hàng biểu dương, khen thưởng 16 tập thể và 21 cá nhân

Thứ 4, 22/07/2020 | 15:30:14
2,695 lượt xem
Sáng ngày 22/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành cùng với việc phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến 30/6/2020, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn đạt 81.164 tỷ đồng, tăng 10,4% so với thời điểm 31/12/2019, tăng gấp 2,9 lần so với năm 2015; tổng dư nợ cho vay đạt 59.586 tỷ đồng, tăng 0,8% so với thời điểm 31/12/2019, tăng gấp 2,1 lần so với năm 2015; nợ xấu ở mức thấp, chỉ chiếm 1% tổng dư nợ cho vay. Giai đoạn 2015 - 2020, toàn ngành có 281 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao đóng góp tích cực của ngành Ngân hàng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, từ đó giúp khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Dự báo từ nay đến cuối năm 2020 sẽ còn rất nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, an toàn kho quỹ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường đầu tư vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục cho vay tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn; đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phối hợp tốt hơn với các sở, ngành, huyện, thành phố trong thực hiện các chương trình, kế hoạch và các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực ngân hàng. Đối với các tổ chức tín dụng cần tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế và đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, trong đó ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên và các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh...

Nhân dịp này, 16 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Ngân hàng đã được biểu dương, khen thưởng; trong đó có 1 tập thể được tặng cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh, 13 tập thể và 21 cá nhân được tặng giấy khen của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.

Minh Hương