Chủ nhật, 18/04/2021, 19:05[GMT+7]

Huy động vốn qua hệ thống quỹ TDND chiếm 11,71% tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn

Thứ 2, 27/07/2020 | 14:47:56
848 lượt xem
Trên địa bàn tỉnh hiện có 85 quỹ tín dụng nhân dân (TDND) đang hoạt động ở 157 xã, phường, thị trấn, trong đó có 48 quỹ TDND mở rộng địa bàn hoạt động sang 72 xã liền kề.

Nguồn vốn của Quỹ TDND Đông Á (Đông Hưng) đã giúp nông dân xã Đông Quan phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành viên nhưng hệ thống quỹ TDND đã chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nên vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan, từ đó trở thành địa chỉ tin cậy, uy tín giúp nhân dân các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đến ngày 30/6, tổng số thành viên của các quỹ TDND đạt hơn 148.160 người, bình quân khoảng 1.743 thành viên/quỹ; tổng nguồn vốn huy động qua hệ thống quỹ TDND đạt 9.507 tỷ đồng, chiếm 11,71% tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn, tăng 12,1% so với thời điểm 31/12/2019; tổng dư nợ cho vay thành viên đạt 7.469 tỷ đồng với 47.699 khách hàng đang vay vốn, chiếm 12,43% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,61% tổng dư nợ.

Để đạt được các mục tiêu, kế hoạch năm 2020 đã đề ra, thời gian tới, hệ thống quỹ TDND tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy đảng và chính quyền các địa phương; tích cực tuyên truyền cho nhân dân và các thành viên hiểu rõ về lợi ích và mục tiêu hoạt động, trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như đóng góp của hệ thống quỹ TDND đối với phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các thành viên; đổi mới tác phong giao dịch, giải quyết nhanh các thủ tục vay vốn, không gây phiền hà để giúp các thành viên nhanh chóng có vốn phát triển sản xuất…

Minh Hương