Thứ 6, 26/02/2021, 07:35[GMT+7]

Sắp hết thời hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thứ 4, 29/07/2020 | 08:10:16
691 lượt xem
Ngày 30-7 là thời hạn cuối cùng gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị đến cơ quan thuế sau ngày trên sẽ không được xem xét giải quyết.

Người nộp thuế làm thủ tục quyết toán thuế tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Thời báo Tài chính

Ngày 8-4-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thì gửi giấy đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất một lần bằng phương thức điện tử qua website https://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn, hoặc gửi bản giấy đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30-7-2020. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày này thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

Như vậy, chỉ còn ít ngày nữa là hết thời hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất. Cục Thuế Hà Nội đề nghị người nộp thuế khẩn trương rà soát, căn cứ tình hình thực tế và đối chiếu với quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP về đối tượng áp dụng để lập và gửi giấy đề nghị gia hạn tới cơ quan thuế đúng hạn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế Hà Nội hoặc chi cục thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Tính đến ngày 30-6, Cục Thuế Hà Nội đã gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho hơn 36.500 lượt người nộp thuế trên địa bàn với số tiền 17.170 tỷ đồng.

Theo hanoimoi.com.vn