Thứ 4, 03/03/2021, 06:23[GMT+7]

Thành phố: Trên 4.600 hộ được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách

Thứ 5, 06/08/2020 | 16:07:11
782 lượt xem
Chiều ngày 6/8, Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn thành phố Thái Bình tổ chức đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2020.

Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc đóng góp trong kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH năm 2019 và giai đoạn 2015 - 2020.

6 tháng đầu năm 2020, các thành viên trong Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH thành phố đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham mưu triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH trên địa bàn thành phố đạt 169.516 triệu đồng, tăng 15.612 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ đạt 168.606 triệu đồng, tăng 15.641 triệu đồng so với cùng kỳ, bằng 93,9% kế hoạch năm. Tổng số hộ được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách là trên 4.600 hộ. Nợ quá hạn là 388,8 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ là 15,1 triệu đồng.

Trong quý III năm 2020, hoạt động của Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH trên địa bàn thành phố tiếp tục tập trung thực hiện một giải pháp triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn như: chú trọng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đủ điều kiện vay vốn; chủ động nắm bắt nhu cầu vay vốn, triển khai tốt chương trình cho vay thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở... Tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Tham mưu và tham gia thực hiện tốt, có chất lượng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác tự kiểm tra của ngân hàng chính sách và các tổ chức hội đoàn thể. Bám sát đôn đốc thu hồi nợ đến hạn. Thực hiện tốt việc tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội đoàn thể, trưởng thôn, tổ dân phố. Phối hợp tổ chức tốt hoạt động giao dịch thực hiện thu nợ và giải ngân ngay trong phiên giao dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời thực hiện phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc đóng góp trong kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH năm 2019 và giai đoạn 2015 - 2020 đã được biểu dương khen thưởng.

Mai Thư