Thứ 2, 19/04/2021, 21:17[GMT+7]

Ủy thác 8,85 tỷ đồng từ vốn ngân sách sang cho vay tín dụng chính sách

Thứ 4, 12/08/2020 | 14:28:35
739 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã chủ động dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương để ủy thác đầu tư qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Gia đình chị Đỗ Thị Duyên (thôn Khang Ninh, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ) phát triển chăn nuôi lợn từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Từ đầu năm đến nay, ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố đã ủy thác sang Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh số tiền 8,85 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 5 tỷ đồng và ngân sách huyện, thành phố 3,85 tỷ đồng, từ đó nâng tổng nguồn vốn ủy thác toàn tỉnh lên 51,686 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch năm 2020.

Nhờ có nguồn vốn ủy thác đó, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh có điều kiện tăng nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến hết tháng 7/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt 3.084,1 tỷ đồng, đạt 98,87% kế hoạch, tăng 2,83% so với thời điểm 31/12/2019; tổng dư nợ cho vay đạt 3.079,6 tỷ đồng, đạt 99,04% kế hoạch, tăng 2,8% so với thời điểm 31/12/2019 với 93.917 khách hàng đang vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,13% tổng dư nợ.

Minh Hương