Thứ 7, 27/02/2021, 01:36[GMT+7]

Ngân hàng Nhà nước giãn lộ trình siết vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 1 năm

Thứ 5, 20/08/2020 | 07:54:59
651 lượt xem
Theo thông tư mới được ban hành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lùi lộ thời hạn áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 1 năm.

Theo đó, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây: Từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 là 40%; Từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022 là 37%; Từ ngày 1/10/2022 đến hết 30/9/2023 là 34%; Từ ngày 1/10/2023 là 30%.

Do áp lực của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lượng tiền gửi của khách hàng tại các ngân hàng dự kiến sẽ còn giảm. Do đó, để đảm bảo thực hiện các chính sách ưu đãi lãi suất, duy trì dư nợ trung dài hạn ổn định cho khách hàng, NHNN thấy rằng có thể xem xét lùi lộ trình áp dụng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung dài hạn.

Theo vtv.vn