Thứ 4, 14/04/2021, 14:42[GMT+7]

Vietcombank Thái Bình: Giảm tới 10% tiền lãi phải trả cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ 6, 26/02/2021 | 09:18:14
2,638 lượt xem
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) tiếp tục giảm đồng loạt lãi suất tiền vay cho toàn bộ dư nợ cho vay hiện hữu và cho vay mới của khách hàng trong thời gian 3 tháng, từ ngày 22/2/2021 đến ngày 22/5/2021.

Hoạt động giao dịch ở Vietcombank Thái Bình.

Theo đó, Vietcombank Thái Bình giảm tới 10% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng mức độ mạnh, giảm tới 5% số tiền lãi phải trả ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp còn lại và giảm 0,2%/năm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân vay vốn sản xuất, kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh, Vietcombank Thái Bình là một trong những tổ chức tín dụng có nhiều đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với tổng nguồn vốn huy động đến hết tháng 12/2020 đạt 6.169 tỷ đồng, chiếm 6,92% thị phần trên địa bàn, tăng 27% so với 31/12/2019, đạt 114% kế hoạch năm 2020; tổng dư nợ cho vay đạt 6.557 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm 31/12/2019; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới mức 1%. 

Để giúp khách hàng vượt qua khó khăn do tác động của dịch của Covid-19, trong năm 2020, Vietcombank Thái Bình cũng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; giảm tới 10% số tiền lãi phải trả từ ngày 15/4 đến hết ngày 30/9 đối với khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp và giảm tới 5% số tiền lãi phải trả từ ngày 15/4 đến hết ngày 30/6 cho khách hàng bị ảnh hưởng gián tiếp bởi dịch Covid-19, đồng thời giảm tối đa 1%/năm lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp vay vốn từ ngày 15/12/2020 đến hết 15/03/2021.

Minh Hương