Thứ 6, 07/05/2021, 13:01[GMT+7]

Thành phố: Thu ngân sách ước đạt trên 400 tỷ đồng

Thứ 2, 05/04/2021 | 10:14:23
780 lượt xem
Quý I/2021, thành phố Thái Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp quản lý công tác tài chính, thu chi ngân sách; tổ chức cấp phát đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội.

Thu thuế ngoài quốc doanh tiếp tục tăng. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Da giày Xuất khẩu Thành Phát.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 409 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán, bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, thu thuế ngoài quốc doanh 235 tỷ đồng, đạt 25% dự toán; thuế thu nhập 41,3 tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán, thu tiền sử dụng đất 98 tỷ đồng, đạt 43,6% dự toán… Tổng thu cân đối ngân sách cấp thành phố ước thực hiện 275 tỷ đồng, đạt 41,5% dự toán, bằng 116% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách thành phố ước thực hiện 138 tỷ đồng, đạt 254,6% dự toán giao.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục điều hành, quản lý chi ngân sách theo dự toán được duyệt, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức khai thác tốt các nguồn thu; tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

Đức Dũng