Thứ 6, 07/05/2021, 15:04[GMT+7]

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh báo cáo kết quả hoạt động quý I/2021

Thứ 5, 08/04/2021 | 18:45:29
1,905 lượt xem
Chiều ngày 8/4, UBND tỉnh họp nghe Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh báo cáo kết quả hoạt động quý I /2021.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quý I/2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động nhưng Ban đại diện HĐQT các cấp, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã có giải pháp tích cực triển khai huy động nguồn vốn từ trung ương, nguồn vốn huy động trên địa bàn và thu hồi nợ quá hạn, đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để giải ngân kịp thời. 

Tính đến ngày 31/3, tổng nguồn vốn hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đạt hơn 3.166 tỷ đồng, tăng hơn 28 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó nguồn vốn trung ương cấp chiếm 79,28%, nguồn vốn huy động được trung ương cấp bù lãi suất chiếm 18,84%, nguồn vốn ủy thác đầu tư tại địa phương chiếm 1,88%. Tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/3 đạt hơn 3.161 tỷ đồng với 92.082 hộ đang vay vốn, tăng so với đầu năm gần 28 tỷ. Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,13% tổng dư nợ. Với 10 chương trình tín dụng chính sách được ủy thác qua các tổ chức chính trị, xã hội đã đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt đã chú trọng đầu tư cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã giúp các hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập, cải thiện đời sống; thông qua các chương trình tín dụng đã góp phần thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch và công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội. 

Bên cạnh việc nhấn mạnh một số kết quả nổi bật đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, chỉnh sửa trong những quý tiếp theo; đồng thời yêu cầu thời gian tới, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo, định hướng của HĐQT và Ngân hàng CSXH Việt Nam tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tăng cường phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng là chủ tịch UBND xã, thành viên ban đại diện HĐQT cấp huyện, xã, phường, thị trấn; tiếp tục phối hợp với Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách…  


Trần Tuấn