Thứ 6, 07/05/2021, 14:28[GMT+7]

Thành phố: Nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách

Thứ 2, 12/04/2021 | 08:27:41
763 lượt xem
Mặc dù có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh, chiếm 1,31% với 903 hộ; hộ cận nghèo còn 1,4% với 960 hộ nhưng thời gian qua thành phố Thái Bình luôn chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách, coi đây là đòn bẩy quan trọng thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của địa phương.

Nông dân xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) phát triển mô hình trồng hoa từ nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

Một trong những giải pháp quan trọng được thành phố triển khai mang lại hiệu quả cao trong thời gian qua là thực hiện ủy thác cho vay qua các tổ chức hội, đoàn thể. Đến ngày 31/3, tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể của thành phố đạt 174,8 tỷ đồng, chiếm 99,3% tổng dư nợ cho vay ưu đãi trên địa bàn. 

Bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết: Hội hiện đang quản lý 89 tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.162 hội viên đang được vay vốn; tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/3 đạt 82,446 tỷ đồng, tăng 288 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2020; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,196% tổng dư nợ cho vay. Trong quá trình thực hiện vai trò ủy thác cho vay các chương trình ưu đãi của Chính phủ, Hội luôn chú trọng thực hiện bình xét cho vay công khai, minh bạch, đúng đối tượng; đồng thời, chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm với nội dung sát với văn bản thỏa thuận đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) và phù hợp với tình hình của từng địa phương. Bên cạnh đó, Hội còn chỉ đạo hội phụ nữ các xã, phường duy trì giao ban định kỳ với Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tại điểm trực giao dịch; thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, trên cơ sở đó củng cố, kiện toàn và sắp xếp lại theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn, hạn chế thấp nhất nợ xấu phát sinh.

Cùng với việc duy trì thực hiện hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức hội, đoàn thể, để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng, ngay từ đầu năm, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn chủ động phân khai các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao cho các phường, xã; tích cực phối hợp với các địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn rà soát nhu cầu vay vốn của các chương trình, trên cơ sở đó trình Trưởng ban đại diện điều chỉnh nguồn vốn giữa các chương trình theo đúng quy định. 

Cùng với đó, thành phố tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tín dụng chính sách để các địa phương, tổ chức hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn và nhân dân cùng nắm bắt, tổ chức thực hiện. Với 18 điểm giao dịch cố định tại các xã, phường và tại trụ sở chính, Ngân hàng CSXH thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ các bảng, biển theo quy định như: biển hiệu, bảng thông báo tín dụng chính sách ưu đãi, bảng thông báo các chương trình tín dụng, bảng niêm yết công khai dư nợ, hòm thư góp ý...

Triển khai kịp thời và có hiệu quả các giải pháp, 3 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố có 300 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được giải ngân vay vốn ưu đãi của Chính phủ với doanh số cho vay đạt 8,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là giải ngân chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho 227 hộ vay, cho vay giải quyết việc làm cho 67 hộ vay. Đến hết tháng 3/2021, tổng dư nợ cho vay ưu đãi trên địa bàn thành phố đạt 176,017 tỷ đồng với 4.616 khách hàng đang vay vốn, tăng 0,22% so với thời điểm 31/12/2020. 

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 8,3% so với năm 2020, thời gian tới, thành phố bám sát chỉ đạo, định hướng của Ngân hàng CSXH Việt Nam, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, trên cơ sở đó triển khai kịp thời các giải pháp, trong đó tập trung cho vay nhà ở xã hội, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và cho vay giải quyết việc làm; làm tốt công tác đôn đốc, thu hồi nợ tạo nguồn vốn cho vay quay vòng; chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; phát động kịp thời các phong trào thi đua gắn với hoạt động ủy thác của các tổ chức hội, đoàn thể nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng CSXH trên địa bàn thành phố.

Minh Hương