Thứ 6, 07/05/2021, 14:29[GMT+7]

Ngành Tài chính: Tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 2, 12/04/2021 | 08:43:44
735 lượt xem
Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 11.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa (không tính thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) đạt 8.500 tỷ đồng; tốc độ tăng thu nội địa bình quân (không tính thu tiền sử dụng đất) đạt 12%/năm.

Công ty Tân Đệ thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Ảnh: Thành Tâm

Thực hiện mục tiêu đó, thời gian qua, ngành Tài chính đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công, từ đó góp phần quan trọng tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ Sở Tài chính đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, trong đó triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được HĐND tỉnh giao; đồng thời, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác tài chính - ngân sách, công tác quản lý, sử dụng tài sản công và công tác quản lý giá cả trên địa bàn. 

Đặc biệt, những tháng cuối năm 2020, toàn ngành đã quyết liệt thực hiện các giải pháp quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn, các khoản thu còn dư địa; tập trung rà soát, nắm bắt kịp thời, thường xuyên các nguồn thu lớn ảnh hưởng đến cân đối ngân sách địa phương như: thuế bảo vệ môi trường, thuế từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh...; kiến nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đấu giá những khu đất, dự án đã được phê duyệt giá, trên cơ sở đó thu kịp thời tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. 

Thành công bước đầu từ sau Đại hội mà ngành Tài chính đã đạt được đó là năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân nhưng ngành Tài chính vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện hơn 19.336 tỷ đồng, đạt 120% dự toán năm, bằng 101,6% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 16.906 tỷ đồng, đạt 126% dự toán năm, bằng 103,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó thu nội địa thực hiện 7.746 tỷ đồng, đạt 111,2% dự toán. Kết quả thu ngân sách đó đã góp phần quan trọng đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là tạo ra nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, cấp bách, công trình hạ tầng kỹ thuật theo chương trình xây dựng nông thôn mới..., từ đó duy trì và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sản xuất tại Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý (thành phố Thái Bình). Ảnh: Thành Tâm

Từ những thành công đó, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021 - năm đầu của nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngành Tài chính xác định phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp quản lý, điều hành ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm; đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị trong khối tài chính thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Là một trong những đơn vị có chức năng làm thủ tục xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua đó thu kịp thời thuế xuất nhập khẩu vào ngân sách tỉnh, thời gian qua, Chi cục Hải quan Thái Bình đã thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành tốt mục tiêu dự toán được giao. 

Ông Vũ Ngọc Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Để tạo nguồn thu cho ngân sách, ngay từ đầu năm, Chi cục đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Hải Phòng, chủ động nắm bắt thông tin, chỉ đạo cán bộ, nhân viên Chi cục thường xuyên nắm bắt tình hình xuất nhập nhẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Thái Bình, từ đó thu kịp thời thuế xuất nhập khẩu vào ngân sách nhà nước. Đến nay, Chi cục đang làm thủ tục thường xuyên cho khoảng 200 doanh nghiệp, trong đó có 170 doanh nghiệp hoạt động theo loại hình gia công, sản xuất hàng xuất khẩu và chế xuất; tổng thu thuế xuất, nhập khẩu đến hết ngày 4/3 đạt 259 tỷ đồng, đạt 23,6% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Còn đối với ngành Thuế, ngay từ đầu năm, công tác thu ngân sách đã được xác định là sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do người nộp thuế tiếp tục chịu ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19. Chính vì thế, trên cơ sở dự toán được giao, toàn ngành đã tổ chức ký giao ước thi đua, phát động sâu rộng phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tập trung rà soát, phân tích số thuế nợ đọng, tiền thuế nợ khó thu, nợ chờ xử lý, nợ có khả năng thu, trên cơ sở đó đôn đốc các khoản nợ có khả năng thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Sự vào cuộc tích cực của ngành Tài chính ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ cũng như những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021 đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành ngân sách của tỉnh, từ đó góp phần quan trọng tạo nguồn lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2021 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Đến hết quý I/2021, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 7.082 tỷ đồng, đạt 48,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện gần 6.538 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán, bằng 95,5% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thu nội địa ước thực hiện 1.866 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán, bằng 115,7% so với cùng kỳ năm 2020; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 3.889 tỷ đồng, đạt 31,9% dự toán; trong đó chi đầu tư phát triển ước thực hiện hơn 1.807 tỷ đồng, đạt 40,6% dự toán.

Minh Hương