Thứ 6, 26/02/2021, 13:07[GMT+7]

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ 6, 24/07/2020 | 15:19:20
1,313 lượt xem
Sáng ngày 24/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Ủy ban MTTQ 11 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa, túi nilon hiện nay rất nghiêm trọng; lượng chất thải nhựa và túi nilon ở Việt Nam ở mức cao từ 8 đến 12% trong chất thải rắn sinh hoạt; bình quân mỗi hộ sử dụng 1kg túi nilon/tháng.

Tại Thái Bình đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quyết định liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời lồng ghép chính sách bảo vệ môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua. Ủy ban MTTQ tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các cấp triển khai thực hiện chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. MTTQ các huyện, thành phố thành lập từ 1 đến 2 mô hình khu dân cư làm điểm cấp tỉnh, 5 đến 10 khu dân cư làm điểm cấp huyện về bảo vệ môi trường để đánh giá và nhân rộng hiệu quả của các mô hình tự quản. Đến nay, MTTQ tỉnh đã xây dựng được 751 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, hơn 2.400 tổ tự quản môi trường hoạt động có hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường; vai trò của MTTQ các cấp tham gia hoạt động bảo vệ môi trường; công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Tiến Đạt

  • Từ khóa