Thứ 4, 29/05/2024, 15:15[GMT+7]

'Bản đồ Covid' của BusMap: Chủ động vị trí, tránh dịch Cô-vy

Thêm một ứng dụng công nghệ được đưa vào giúp người dân yên tâm hơn, giữ sức khỏe tốt hơn và giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

13.08.2020 | 15:31 PM