Thứ 7, 23/09/2023, 21:45[GMT+7]

Virus corona sẽ mở ra thời kỳ 'smartphone 2.0'

Chiến tranh thương mại và virus corona là cơ hội để các hãng smartphone đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo.

10.02.2020 | 14:32 PM