Thứ 5, 30/03/2023, 00:13[GMT+7]

Tại sao không gộp các ứng dụng chống dịch thành một 'super app'

Mỗi ứng dụng phục vụ cho một mục đích khác nhau, vì vậy thay vì gộp thành một, giải pháp phù hợp hơn là liên thông dữ liệu.

19.07.2021 | 09:48 AM