Thứ 2, 20/03/2023, 16:32[GMT+7]

Đồng ý miễn nhiệm chức danh Thẩm phán “vòi tiền” bị cáo ở Bắc Kạn

Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa đồng ý chủ trương kiến nghị miễn nhiệm chức danh Thẩm phán trung cấp đối với ông Chu Đức Quế, người có...

19.12.2022 | 17:03 PM