Thứ 7, 25/03/2023, 11:44[GMT+7]

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Với hệ thống các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, sát với tình hình thực tiễn đặt ra hiện nay, Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng...

09.01.2023 | 08:51 AM