Thứ 2, 22/07/2024, 09:25[GMT+7]

Đảng ủy Quân khu 3: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng ngày 12/7, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị lần thứ 9 (khóa IX) phiên 6 tháng đầu năm 2024, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối...

12.07.2024 | 16:06 PM

Đảng ủy Quân khu 3 triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 3/1, tại Hải Phòng, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm...

04.01.2024 | 08:36 AM

Đảng ủy Quân khu 3 tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Sáng ngày 28/11, Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình...

28.11.2022 | 17:15 PM

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong tình hình mới

Sáng ngày 26/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 2/12/2012 của Quân ủy Trung ương; Nghị...

26.05.2022 | 19:22 PM

Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2021

Chiều ngày 23/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị ra nghị...

23.12.2021 | 20:13 PM

Đảng ủy Quân khu 3 tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2021

Chiều ngày 23/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị ra nghị...

01.01.1970 | 08:00 AM