Thứ 6, 23/02/2024, 21:48[GMT+7]

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 5/12, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí:...

05.12.2023 | 15:29 PM

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Triển khai lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV

Chiều 26/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý III; ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV...

26.09.2023 | 18:17 PM

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 16/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban...

16.06.2023 | 19:09 PM

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 12/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

12.12.2022 | 19:43 PM

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 30/6, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân...

30.06.2022 | 20:14 PM

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong tình hình mới

Sáng ngày 26/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 2/12/2012 của Quân ủy Trung ương; Nghị...

26.05.2022 | 19:22 PM

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2021

Sáng ngày 29/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2021. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ...

29.09.2021 | 19:25 PM

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 15/6, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân...

15.06.2021 | 18:58 PM

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

Sáng ngày 11/12, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị Đảng...

11.12.2020 | 15:13 PM

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 26/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

26.06.2020 | 16:21 PM

Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Quân sự tỉnh triển khai thực hiện với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, toàn diện, góp phần hoàn thành...

10.02.2020 | 10:28 AM

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 18/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

18.06.2019 | 17:01 PM

Đảng ủy Quân sự tỉnh tôn vinh 27 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Chiều ngày 4/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết và tôn vinh các điển hình tiên tiến thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến...

04.06.2019 | 18:29 PM