Thứ 7, 23/09/2023, 15:56[GMT+7]

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Bộ Giao thông vận tải

Ngày 26/7, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã triển khai Quyết định số 539-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 về việc kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội...

27.07.2022 | 08:45 AM

Việt Nam và Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng chống tham nhũng

Ngày 7/9, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung...

08.09.2021 | 09:35 AM

Đồng chí Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác bầu cử tại Tây Ninh

Ngày 20-4, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Thường vụ...

21.04.2021 | 09:43 AM