Thứ 6, 24/05/2024, 13:36[GMT+7]

Đà Lạt - Thành phố lễ hội châu Á

Tối 28/2/2024, tại Lễ trao giải Thành phố lễ hội châu Á và giải thưởng Lễ hội châu Á, thuộc sự kiện Giải thưởng đỉnh cao 2024 và Hội nghị Thành phố lễ hội...

01.01.1970 | 08:00 AM

Đà Lạt - Thành phố lễ hội châu Á

Tối 28/2/2024, tại Lễ trao giải Thành phố lễ hội châu Á và giải thưởng Lễ hội châu Á, thuộc sự kiện Giải thưởng đỉnh cao 2024 và Hội nghị Thành phố lễ hội...

03.03.2024 | 16:36 PM