Thứ 7, 10/06/2023, 15:20[GMT+7]

Điều gì xảy ra nếu tiểu hành tinh 900 m đâm vào Trái Đất?

Sử dụng mẫu vật thu thập từ tiểu hành tinh Ryugu, một nhóm nhà nghiên cứu của JAXA có thể tính toán những gì xảy ra nếu nó đâm trúng Trái Đất.

01.01.1970 | 08:00 AM

NASA công bố kết quả thử nghiệm ngăn tiểu hành tinh đâm vào Trái Đất

Trong thử nghiệm ngày 26/9/2022, tàu vũ trụ DART đã đâm vào Dimorphos, một tiểu hành tinh đường kính 150m, cách Trái Đất khoảng 11 triệu km, với tốc độ...

06.03.2023 | 09:02 AM