Thứ 7, 20/04/2024, 22:40[GMT+7]

Người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VneID

Người dân có thể đăng ký cư trú qua ứng dụng VneID từ ngày 1/1/2024.

27.11.2023 | 16:01 PM