Thứ 2, 15/04/2024, 04:35[GMT+7]

Kiến Xương: Nhân dân đồng thuận cao sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Giai đoạn 2023 - 2025, huyện Kiến Xương có 6 xã chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) gồm: Vũ Hòa, Vũ Bình, Vũ Thắng, Nam Cao, Đình...

02.04.2024 | 08:24 AM

Kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Kiến Xương

Sáng ngày 24/3, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn...

24.03.2024 | 13:35 PM

Kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Tiền Hải

Sáng ngày 20/3, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025:...

20.03.2024 | 15:58 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 19/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương...

19.03.2024 | 18:22 PM

Kỳ 4: Biến quyết tâm chính trị thành hành động (Tiếp theo và hết)

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là xu thế tất yếu, không thể chậm trễ...

14.03.2024 | 08:43 AM

Kỳ 2: Khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm

Phát huy những kết quả đã đạt được trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Thái Bình đang tập trung triển khai thực hiện Kết...

12.03.2024 | 08:45 AM

Kỳ 1: Lợi ích từ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn...

11.03.2024 | 07:33 AM

Tạo sự đồng thuận và thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Chiều ngày 5/3, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai...

05.03.2024 | 20:27 PM

Chính thức thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chiều 28/11, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, qua đó chính thức thành lập lực...

28.11.2023 | 17:38 PM

Hoàn thiện chính sách, pháp luật cho việc sắp xếp đơn vị hành chính

Tại phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc đối với Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn...

01.01.1970 | 08:00 AM

Dự kiến dành hơn 1.000 tỷ đồng để sáp nhập 1.360 huyện, xã

Dự kiến ngân sách trung ương hỗ trợ một lần khoảng 1.323 tỷ đồng cho khoảng 33 huyện và 1.327 xã thuộc diện bắt buộc sáp nhập giai đoạn 2023 – 2025.

13.07.2023 | 08:36 AM

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành 10 nghị quyết thành lập các đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành 10 nghị quyết thành lập, điều chỉnh các đơn vị hành chính trên địa bàn 10 tỉnh. Các nghị quyết này vừa...

23.02.2023 | 08:45 AM

Tiền Hải: Công bố Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Chiều ngày 13/3, huyện Tiền Hải tổ chức lễ công bố Quyết định sáp nhập xã Tây An, Tây Sơn vào Thị trấn Tiền Hải theo Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 ngày...

13.03.2020 | 17:37 PM

Công bố 19 Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp các đơn vị hành chính và nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV vừa ban hành một số Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc 12 tỉnh và nhân sự Ủy ban Kinh tế của Quốc...

31.12.2019 | 10:03 AM