Thứ 4, 29/05/2024, 03:00[GMT+7]

Hoàn thành gói thầu dựng cột đầu tiên dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối

Chiều ngày 26/5, gói thầu số 63 dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối đã hoàn thành dựng cột. Đây là gói thầu đầu tiên của cung...

27.05.2024 | 08:45 AM

Tăng tốc xây dựng, phấn đấu đến ngày 30/6/2024 đóng điện đường dây 500kV mạch 3

Đó là yêu cầu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khi chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ, ngành,...

01.04.2024 | 17:52 PM

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500kV mạch 3

Sáng ngày 26/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban định kỳ...

26.03.2024 | 15:57 PM

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

Chiều ngày 12/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị trực tuyến về đẩy nhanh tiến...

13.03.2024 | 03:50 AM

Phấn đấu đến tháng 6/2024 đưa đường dây 500kV mạch 3 kéo dài ra miền Bắc đi vào hoạt động

Chiều ngày 8/7, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến với 9 tỉnh và một số cơ quan, đơn vị về tình hình thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 kéo...

08.07.2023 | 18:14 PM