Thứ 2, 15/07/2024, 02:21[GMT+7]

Thủ tướng Chính phủ biểu dương các đơn vị, địa phương tích cực thi công Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Văn bản số 204/LĐCP ngày 9/6 biểu dương các đơn vị, địa phương đang tích cực triển khai thi công Đường dây...

10.06.2024 | 08:21 AM