Thứ 5, 13/06/2024, 08:01[GMT+7]

Đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại vào năm 2050 (Phần 2)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 9/5/2024 phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030,...

15.05.2024 | 17:35 PM

Đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững, hiện đại vào năm 2050 (Phần 1)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 9/5/2024 phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm...

15.05.2024 | 17:35 PM