Thứ 3, 23/07/2024, 21:32[GMT+7]

Đề xuất quy định lương giáo viên ở mức cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp

Đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng đề nghị cần quy định lương của giáo viên ở mức cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp để giáo viên...

01.11.2023 | 14:31 PM