Thứ 5, 25/07/2024, 20:57[GMT+7]

Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Ngày 17/3, tại thành phố Vinh, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo...

18.03.2023 | 08:15 AM

Người cộng sản kiên trung, mẫu mực

Bằng hành động thực tiễn, Đại tướng Chu Huy Mân đã nêu một tấm gương sáng về lòng quả cảm, đức hy sinh, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ...

17.03.2023 | 10:12 AM