Thứ 7, 15/06/2024, 17:00[GMT+7]

Nhân cách Đại Việt

Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Mùa thu tháng 8, sai tả bộc xạ Khương Cương Giới tuyên phong các công thần theo thứ bậc khác nhau và trị tội những kẻ đầu...

10.05.2024 | 15:29 PM

Sóng gió vương triều

Theo các nguồn khảo luận, từ năm 1361 - 1391 có tới 15 lần quân Chiêm Thành tấn công Đại Việt từ biên giới phía Nam, trong đó có 4 lần uy hiếp và tàn phá...

11.03.2024 | 14:49 PM

Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2024: Nền móng Đại Việt

Theo các tài liệu nghiên cứu, có nhiều ý kiến cho rằng 43 năm sau khi xây dựng cung Ngự Thiên (từ năm 1156 đến năm 1209), con cháu nhà Trần Lý (lúc đó đã...

18.02.2024 | 08:19 AM