Thứ 3, 18/06/2024, 00:16[GMT+7]

Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng...

07.05.2024 | 14:53 PM

Chiến thắng Điện Biên Phủ - bài học về phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa...

07.05.2024 | 08:36 AM