Thứ 2, 27/05/2024, 06:21[GMT+7]

Kiến Xương: Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất

Ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp đang là một trong những giải pháp quan trọng được các địa phương và nông dân huyện Kiến Xương tích...

22.02.2024 | 17:08 PM

Kiến Xương đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa

Những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh theo hướng sản xuất hàng hóa, người dân huyện Kiến Xương đã...

21.02.2024 | 20:35 PM

Đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Đến nay, tại Thái Bình tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đạt 100%, khâu thu hoạch đạt xấp xỉ 100%, khâu cấy đạt khoảng 24%, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bằng...

02.11.2023 | 20:11 PM

Tiền Hải: Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Những năm qua, huyện Tiền Hải đã đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, góp phần giải bài toán về thiếu lao động, giảm chi phí, thúc đẩy phát triển...

24.06.2019 | 14:05 PM