Thứ 2, 22/07/2024, 22:03[GMT+7]

Microsoft để lộ công cụ kích hoạt tính năng ẩn của Windows 11

Công cụ nội bộ StagingTool của Microsoft vô tình bị lộ, cho thấy khả năng kích hoạt nhiều tính năng ẩn và thử nghiệm trên Windows 11.

06.08.2023 | 21:28 PM