Thứ 3, 18/06/2024, 02:16[GMT+7]

Thanh Hóa: Nhiều địa phương miền núi “loay hoay” tiêu chí nước sạch tập trung trong xây dựng NTM

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, quy định các xã đạt chuẩn NTM phải có từ 15% đến 20% trở lên số...

06.11.2022 | 08:49 AM

Huyện Ba Vì có thêm một địa phương miền núi “cán đích” nông thôn mới

Ngày 28/4, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương...

29.04.2021 | 10:24 AM