Thứ 2, 20/03/2023, 17:19[GMT+7]

Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Sáng ngày 26/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực...

26.08.2022 | 17:31 PM