Thứ 2, 15/07/2024, 02:45[GMT+7]

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023 - Nơi gặp gỡ của những nhà đầu tư

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023 được tổ chức tại Thái Bình không chỉ có quy mô lớn mà còn thu hút số tập đoàn, doanh nghiệp trong nước,...

01.12.2023 | 21:36 PM

Tiền Hải: Có 4 gian hàng tham gia Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023

Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023 được tổ chức kết hợp cùng Chương trình Giao lưu văn hóa - kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc...

01.12.2023 | 16:43 PM