Thứ 5, 05/10/2023, 08:45[GMT+7]

Đội nắng gắt, phấn đấu hoàn thành xây dựng Công viên Kỳ Bá trước 30/6

Mặc dù trời nắng gắt nhưng công nhân thi công Công viên Kỳ Bá, thành phố Thái Bình vẫn cần mẫn làm việc để bảo đảm công trình hoàn thành vượt tiến độ,...

18.05.2023 | 16:13 PM