Thứ 4, 29/05/2024, 02:53[GMT+7]

Đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài mong muốn đóng góp nhiều hơn cho đất nước

Các đại biểu cho biết sẵn sàng trở thành cầu nối để đưa các tập đoàn, doanh nghiệp Thụy Điển trong lĩnh vực khoa học-công nghệ hợp tác làm ăn với phía...

27.03.2024 | 17:34 PM

Đội ngũ của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden kiên quyết bảo vệ kết quả bầu cử

Phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden bác bỏ hoàn toàn kế hoạch thách thức kết quả bầu cử Tổng thống của nhóm nghị sĩ của đảng Cộng hòa.

04.01.2021 | 09:14 AM

V.I.Lê-nin với vấn đề giáo dục, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên

V.I. Lênin là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân; để có thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917) thì vai trò của đội ngũ đảng viên là hết...

22.04.2020 | 09:44 AM