Thứ 7, 25/03/2023, 12:37[GMT+7]

Đột phá thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song năm 2022, thu ngân sách từ thuế xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt gần 3.400 tỷ đồng, bằng 212%...

09.01.2023 | 10:18 AM