Thứ 5, 30/03/2023, 08:25[GMT+7]

Cơ hội bảo vệ Trái đất trước khủng hoảng đa dạng sinh học

Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (COP15) giai đoạn 2 đang diễn ra tại Montreal, Canada, với sự tham dự của đại diện gần...

19.12.2022 | 14:51 PM

COP15 - cơ hội để bảo vệ Trái Đất trước khủng hoảng đa dạng sinh học

Các nhà quan sát hy vọng rằng COP15 tại Montreal sẽ đem lại một thỏa thuận lịch sử để bảo vệ tự nhiên và đảo ngược những tổn hại mà con người gây ra cho...

04.12.2022 | 05:26 AM

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát khu bảo tồn thiên nhiên độc đáo tại đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 15/7, trong chuyến công tác tại Hậu Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đi khảo sát thực địa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất...

16.07.2022 | 08:34 AM