Thứ 5, 18/07/2024, 08:48[GMT+7]

Vũ Thư: Đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng của 12 dự án

Sáng ngày 5/6, HĐND huyện Vũ Thư tổ chức cuộc giám sát chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và thu hút dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp...

05.06.2024 | 16:06 PM