Thứ 7, 23/09/2023, 20:19[GMT+7]

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hoạt động của hệ thống chính trị trong điều kiện mới

Ngày 15/7, tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia về “Đổi mới phương thức...

16.07.2022 | 08:34 AM

Giữ được Tết an lành trong điều kiện mới

Tại cuộc họp trực tuyến giữa thường trực Ban Chỉ đạo và lãnh đạo một số địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh) vào ngày 13/2,...

14.02.2021 | 18:21 PM