Thứ 3, 23/07/2024, 22:37[GMT+7]

Chuyển đổi số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Để hoàn thành mục tiêu số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt trong năm 2021, những ngày này Điện lực Thành phố Thái Bình đang tích cực triển khai...

08.04.2021 | 16:11 PM

Công ty Điện lực Thái Bình triển khai chương trình chuyển đổi số hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai chương trình chuyển đổi số trong hoạt động sản...

10.11.2020 | 09:02 AM