Thứ 3, 03/10/2023, 11:32[GMT+7]

Chuẩn bị chu đáo, lắng nghe ý kiến cử tri để phản ánh với Quốc hội

Những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Chính phủ sẽ giải quyết ngay, nếu vượt quá thẩm quyền, Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo, đề xuất Quốc hội xem...

14.10.2021 | 08:49 AM