Thứ 5, 18/07/2024, 09:06[GMT+7]

Kế hoạch làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5 về chống khai thác IUU

Theo kế hoạch, các tỉnh, thành phố ven biển nước ta sẽ làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 5 về chống khai thác bất hợp pháp,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Thái Bình: Chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu

Theo kế hoạch, từ ngày 10 - 18/10/2023 đoàn thanh tra Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam kiểm tra tình hình và kết quả phòng, chống khai thác hải sản bất...

11.10.2023 | 21:24 PM