Thứ 5, 18/07/2024, 09:50[GMT+7]

Việt Nam khẳng định cam kết mạnh mẽ về khắc phục thẻ vàng IUU

Ngày 28/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và...

29.10.2022 | 08:47 AM